Lifestyle

500 plus w 2021 roku: wysokość świadczenia, zasady przyznawania

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach świadczenia 500 plus do polskich rodzin zostało przekazane ponad 134 mld zł. Wysokość świadczenia nominalnego się nie zmieniła, ale w 2021 roku zmianie uległ okres świadczeniowy. Sprawdź, kiedy i jak złożyć wniosek, aby dostać pełną, przysługującą Ci pulę środków w ramach programu Rodzina 500 Plus.

500 plus – kto dostanie, dla kogo jest?

„500 plus to nieopodatkowane świadczenie, które przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i opiekunom faktycznym dziecka (są to osoby, które realnie sprawują opiekę i wystąpiły do sądu z wnioskiem o adopcję małoletniego). W związku z tym 500 plus można otrzymać także na pociechy adoptowane. Każdy rodzic otrzymuje 500 na pierwsze dziecko, jak i każde kolejne, jeśli jest niepełnoletnie” – wyjaśnia ekspert z firmy finansowej Aasa.

Wypłata 500 zł przysługuje co miesiąc na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Kwota ta może być waloryzowana o wskaźniki wzrostu inflacji, ale każda podwyżka wymaga odrębnej decyzji Rady Ministrów.

„500 plus wnioski” mogą także składać rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

W Sejmie trwają teraz prace nad zmianą świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych. Od 1 marca 2021 roku ma zostać podniesiony próg maksymalnej wysokości świadczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Mają one wynieść 1 750 zł, zamiast 1 700 zł. Oznacza to, że suma otrzymywanych środków publicznych przez taką osobą nie może być wyższa od tej kwoty. Świadczenie uzupełniające nie może wynieść więcej niż 500 zł. Oznacza to, że jeśli dana osoba dostaje 1 300 zł renty, to dodatkowo może liczyć tylko na 450 zł, aby limit nie został przekroczony.

Komu nie przysługuje 500 plus?

„500 plus nie przysługuje tym rodzicom, których dzieci skończyły już 18 lat. Jeśli natomiast stanie się ono pełnoletnie podczas okresu rozliczeniowego, to wypłata pieniędzy nastąpi w miesiącu, w którym ma ono urodziny i zostanie proporcjonalnie pomniejszone o liczbę dni, w których ukończone zostało 18 lat. Przykładowo, Twój potomek ma urodziny 15 czerwca, więc ostatni przelew otrzymasz w czerwcu, ale tylko na 250 zł, bo podczas trwania drugiej połowy miesiąca miałeś już dorosłe dziecko” – tłumaczy ekspert z https://www.aasapolska.pl/

Świadczenia nie otrzymają również rodzice, którzy w odpowiednim terminie nie zadbają o to, aby wniosek 500 na pierwsze i każde inne dziecko został złożony elektronicznie, w urzędzie albo wysłany pocztą.

Warto także pamiętać, że wypłata świadczenia może zostać zatrzymana, jeśli urzędnicy odkryją, że pieniądze nie są wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli na potrzeby dzieci.

Wniosek 500 plus – jak wygląda, jak wypełnić?

500 plus wnioski są naprawdę proste do wypełnienia. Wzór znajdziesz bez problemu na stronie ZUS-u. Trzeba go wypełnić następującymi informacjami:

 • nazwa i adres podmiotu, do którego składasz wniosek (wójt, burmistrz lub prezydent miasta),
 • dane wnioskodawcy, czyli Twoje (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer dowodu osobistego, stan cywilny, adres zamieszkania),
 • dane dziecka lub dzieci (świadczenie nawet dla kilkorga (maksymalnie czterech) wypełniasz na jednym formularzu),
 • informacja, czy Twój współmałżonek albo drugi rodzic dzieci przebywa za granicą,
 • numer rachunku bankowego, na które ma wpływać 500 plus,
 • data złożenia wniosku i Twój podpis.

Jeśli masz więcej niż czworo dzieci, to dodatkowo wypełniasz także załącznik SW-1Z.

Jak złożyć wniosek o 500 plus online?

Masz trzy możliwości, aby złożyć wniosek o 500 zł:

 • wysłać list polecony za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • złożyć wniosek papierowy w urzędzie miasta, gminy albo ośrodku pomocy społecznej,
 • wypełnić wniosek elektronicznie, przez internet.

Wniosek online wypełnisz za pomocą swojej bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub rządowego portalu Emp@tia. Tę ostatnią witrynę znajdziesz, jeśli wpiszesz w wyszukiwarkę internetową „empatia 500 na pierwsze dziecko i kolejne”.

Kiedy wypłaty 500 plus?

Ważną zmianą, która ma miejsce w 2021 roku jest zmiana okresów świadczenia. Wniosek, który był złożony w zeszłym roku, będzie obejmował wypłaty tylko do końca maja 2021 roku. Aby od czerwca dalej otrzymywać przelewy, trzeba złożyć wniosek ponownie:

 • od 1 lutego – drogą elektroniczna,
 • od 1 kwietnia – w formie papierowej.

Im szybciej więc złożysz formularz, tym wcześniej możesz liczyć na wypłatę środków.

500 plus 2018, 2019, 2020

„500 zmiany 2018” to było hasło naprawdę często wpisywane w wyszukiwarkę internetową przez rodziców. 500 plus 2018dotknęły naprawdę poważne modyfikacje, ale zdecydowanie na korzyść dla opiekunów. Od 1 lipca 2018 roku można było bowiem składać wnioski przez internet, co znacznie usprawniło procedury. Nie trzeba było stać w kolejce w urzędzie ani nadawać listu poleconego.

Jednak dopiero kolejny rok przyniósł prawdziwą rewolucję w programie. Można było składać wniosek 500 na pierwsze dziecko 2019. Oznaczało to, że rodzice jedynaków również zostali „wynagrodzeni”.

2020 rok nie przyniósł żadnych poważnych zmian w zasadach przyznawania 500 plus. Pojawiły się pomysły, aby pieniądze były wypłacane nie w formie przelewu na konto, ale bonu cyfrowego, aby Ministerstwo mogło kontrolować, na co wydawane są środki. Koncepcja jednak nie została zrealizowana.

500 plus 2021: czy zostanie podwyższone?

Mimo że wielu rodziców na to liczy, że świadczenie 500 plus zostanie podwyższone, bo przez rosnącą inflację spada siła nabywcza pieniądza i za 500 zł nie można kupić już tyle, co kilka lat temu. Rząd nie ma jednak takich planów. Budżet jest bowiem mocno obciążony przez wypłaty środków dla przedsiębiorców, którzy zostali wyjątkowo dotknięci pandemią koronawirusa. Planowane są raczej podwyżki podatków, a nie świadczeń socjalnych, do których zalicza się 500 plus.

Dodaj komentarz