Lifestyle

Kredyt refinansowy – jak wygląda procedura jego udzielenia?

Kredyt refinansowy dedykowany jest osobom, które posiadają już zobowiązanie kredytowe w innym banku. Choć dotyczy on kredytów różnego typu, to najczęściej klienci refinansują kredyty hipoteczne, gdyż te zaciągane są na wiele lat. Jak wygląda procedura udzielenia kredytu refinansowego?

Czym jest kredyt refinansowy?

Obecnie kredytu refinansowego udziela wiele banków, stąd przeniesienie kredytu hipotecznego jest o wiele łatwiejsze, niż jeszcze kilka lat temu. Kredyt refinansowy udzielany jest osobom, które posiadają różnego typu kredyty. Nie jest to kredyt konsolidacyjny – jego zadaniem jest zaciągnięcie zobowiązania na korzystniejszych warunkach, a nie zamiana kilku zobowiązań kredytowych w jedno. Korzystniejsze warunki mogą dotyczyć wysokości oprocentowania, prowizji bankowej, wysokości raty kredytu czy długości okresu jego spłaty. Z tego też powodu po kredyt refinansowy najchętniej sięgają osoby posiadające zobowiązanie kredytowe hipoteczne. W ciągu wielu lat kredytowania warunki na rynku mogą ulec zmianie, tak samo jak zmienić może się ogólna sytuacja finansowa kredytobiorcy. 

Procedura udzielenia kredytu refinansowego

Każdy kredytobiorca powinien we własnym zakresie rozważyć, czy refinansowanie kredytu rzeczywiście jest dla niego opłacalne. W przypadku, gdy stopy procentowe ulegają obniżeniu, zazwyczaj odpowiedź jest twierdząca. To samo dotyczy sytuacji, w której wysokość raty kredytu jest dla kredytobiorcy dużym obciążeniem finansowym. Warto jednak pamiętać, że kredytu refinansowego udziela się osobom, które wykazują odpowiednią zdolność kredytową. Banki dokładnie sprawdzają ją przed wydaniem decyzji. Pod uwagę biorą przede wszystkim dochody kredytobiorcy, ich źródło, stan cywilny, wiek czy ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które są na utrzymaniu kredytobiorcy. Niestety, zdolność kredytowa zmienia się w czasie. Otrzymanie kredytu hipotecznego kilka lat temu przy dobrej zdolności kredytowej nie oznacza, że bank oceni dziś kredytobiorcę dokładnie tak samo. Co więcej, każdy bank ma nieco inne zasady oceny zdolności kredytowej. Pozytywna ocena uzyskana w jednym banku nie przesądza o pozytywnej ocenie w innej instytucji kredytowej.

Jak starać się o kredyt refinansowy?

Jeśli kredytobiorca podejmie decyzję o ubieganiu się o kredyt refinansowy, musi przede wszystkim zapoznać się z ofertami poszczególnych banków. Następnie konieczne jest złożenie wniosku kredytowego oraz dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów. Na ogół banki starają się wydawać decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kredytu jak najszybciej, jednak w przypadku kredytu refinansowego zwykle zajmuje im to nieco więcej czasu. Dzieje się tak dlatego, że poza oceną zdolności kredytowej bank musi również zapoznać się z kredytem, jaki wcześniej zaciągnął potencjalny klient. O kredyt refinansowy można ubiegać się w innym banku niż pierwotny, co dodatkowo wydłuża całą procedurę. Po wydaniu pozytywnej decyzji nie pozostaje nic innego, jak podpisać umowę i cieszyć się kredytowaniem na lepszych warunkach. 

Dodaj komentarz